سفرهای گالیور

سفرهای گالیور

"1st, The man-mounta...
ساعت ٩:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۳۱ 
Gulliver's Travels (Penguin Classics)"1st, The man-mountain shall not depart from our dominions, without our license under our great seal.
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"1st ، که انسان را در کوهستان ترک نباید از dominions ما ، بدون ما
مجوز تحت مهر و موم بزرگ ما است.

کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم
 
 
 
"width: 100%;">
Blog Xml Link