سفرهای گالیور

سفرهای گالیور

"This is an exac...
ساعت ۸:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢۱ 
Gulliver's Travels (Swift's) "This is an exact inventory of what we found about the body of the man-mountain, who used us with great civility, and due respect to your majesty's commission. Signed and sealed on the fourth day of the eighty-ninth moon of your majesty's auspicious reign.
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"این موجودی دقیق چیزی است که ما در مورد بدن یافت می شود
     که انسان را در کوهستان ، ما که با نجابت و رفتار بزرگ استفاده می شود ، و با توجه نسبت به
     پاداش خیانت خود را. امضا و مهر و موم شده و در روز چهارم
     هشتاد و نهم ماه مبارک عظمت سلطنت خود را.


کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم
 
 
 
"width: 100%;">
Blog Xml Link