سفرهای گالیور

سفرهای گالیور

The emperor of Lilli...
ساعت ٩:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٠ 

Gulliver's Travels (Unabridged Classics in Audio) CHAPTER II. The emperor of Lilliput, attended by several of the nobility, comes to see the author in his confinement. The emperor's person and habit described. Learned men appointed to teach the author their language. He gains favour by his mild disposition. His pockets are searched, and his sword and pistols taken from him.

گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:


فصل دوم.


امپراطور Lilliput ، با حضور چند تن از اشراف ، می آید تا
ببینید نویسنده در سلول بود. شخص امپراتور و عادت
توصیف کرد. آموخته منصوب مردان برای تدریس زبان خود نویسنده. او
دستاوردهای توسط مشرب خفیف خود را به نفع. جیب او جستجو ، و او را
شمشیر و تپانچه او را گرفته شده از.


 
 
 
"width: 100%;">
Blog Xml Link