سفرهای گالیور

سفرهای گالیور

If the censure of th...
ساعت ٦:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٦ 
If the censure of the _Yahoos_ could any way affect me, I should have great reason to complain, that some of them are so bold as to think my book of travels a mere fiction out of mine own brain, and have gone so far as to drop hints, that the _Houyhnhnms_ and _Yahoos_ have no more existence than the inhabitants of Utopia.
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
اگر از سرزنش _Yahoos_ می تواند به هیچ وجه من تاثیر می گذارد ، من باید
دلیل خوبی برای شکایت دارند ، که برخی از آنها را به عنوان برجسته به من فکر می کنم
کتاب داستان صرف سفر خارج از مغز معدن خود و رفته اند تا
آنجا که قطره به تذکرات ، که _Houyhnhnms_ و _Yahoos_ ندارند بیشتر
وجود بیش از ساکنان مدینه فاضله.


کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم
 
 
 
"width: 100%;">
Blog Xml Link