سفرهای گالیور

سفرهای گالیور

Thus much I thought ...
ساعت ۱٠:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٤ 
Thus much I thought proper to tell you in relation to yourself, and to the trust I reposed in you.
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
بنابراین من فکر کردم بسیار مناسب برای شما در رابطه با خودتان بگویید ، و به
اعتماد من به شما reposed.


 
 
 
"width: 100%;">
Blog Xml Link